Reakcia na stanovisko Ministerstva kultúry SR

Články
8. marca 2013, 3:12 | Michal Rehúš

Ministerstvo kultúry vydalo stanovisko k článku Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte. Predbežne moja reakcia na informácie uvedené v stanovisku:

1. Na pravdepodobné porušenie zákona som poukázal len v jednom prípade, a to v prípade Jána Litváka. V súvislosti s ostatnými členmi komisií som explicitne uviedol, že nejde o porušenie zákona, a tiež som napísal, že takéto znenie zákona je absurdné, keďže dostatočne nezamedzuje konfliktom záujmov.

2. Ministerstvo kultúry dostatočne a dôveryhodne nepreukázalo, že v prípade vymenovania Jána Litváka nešlo o porušenie zákona. V čase vymenovania Jána Litváka za člena komisie boli žiadosti vydavateľstva L medium, s. r. o., v procese posudzovania, čiže neboli vyradené. Zákon však jasne hovorí, že člen komisie nesmie byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. V čase vymenovania Jána Litváka do komisie bol Ján Litvák zaujatý voči vydavateľstvu, ktorého konateľkou je jeho manželka. Ak boli stále v procese posudzovania žiadosti vydavateľstva L medium, s. r. o., Ján Litvák nemal byť podľa môjho názoru vymenovaný do komisie. Malo sa tak stať až v prípade, ak by L medium, s. r. o., žiadosti o dotáciu stiahlo. To sa však s určitosťou nestalo. Platná legislatíva neumožňuje ministerstvu vyradiť žiadosť z dôvodu konfliktu záujmov. Išlo by to aj proti logike veci: podávanie žiadostí predchádza vymenovaniu komisií, zodpovednosť je teda na strane ministerstva, ktoré by podľa zákona nemalo za člena komisie vymenovať človeka, ktorý nespĺňa zákonné podmienky, čo je prípad Jána Litváka. K stiahnutiu žiadosti dochádza až v čase, keď je Ján Litvák členom komisie. Ministerstvo dokonca vopred malo informáciu o zaujatosti Jána Litváka, ktorý podľa ministerstva „po oslovení za člena komisie vopred upozornil, že žiadosť do dotačného programu si podalo aj vydavateľstvo L medium, ktorého majiteľkou je jeho manželka“. Napriek tomu bol do komisie vymenovaný. O to pikantnejšie vyznieva, že zaujatosť Jána Litváka sa vyriešila až ex post, a to spôsobom, na ktorý ministerstvo pravdepodobne nemalo dosah. Iniciatíva stiahnuť žiadosti totiž musela vzísť od pani Eriky Litvákovej, čo však ministerstvo nemohlo automaticky očakávať. Ak by pani Litváková žiadosti dobrovoľne nestiahla, ministerstvo by muselo riešiť nezákonný stav. Z tohto hľadiska bolo vymenovanie Jána Litváka za člena komisie v rozpore so zákonom.

3. V stanovisku ministerstva sa uvádza, že „štatúty dotačných komisií pamätajú aj na možné konflikty záujmov ich členov“. Tieto štatúty nie sú k dispozícii na stránke ministerstva, preto som o ich poskytnutie požiadal ministerstvo na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V stanovisku ministerstva sa píše: „Preto, ak komisia prerokúva žiadosť na vydanie diela, nielen jeho autor, ale aj prekladateľ alebo rodinný príslušník musia opustiť miestnosť a nesmú hlasovať o danej žiadosti.“ Citovaná časť sa vzťahuje výlučne na žiadosť o vydanie diela, čiže sa pravdepodobne vzťahuje na konflikt záujmov Jána Litváka a Pavla Rankova. Ja som však vo svojom článku upozornil na konflikty záujmov, ktoré sa nevzťahujú len na vydanie diela (vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry), ale aj na aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry a na vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov. Navyše, konflikty záujmov v týchto komisiách nesúviseli s autorom, prekladateľom alebo rodinným príslušníkom, ale s členstvom v spisovateľskej organizácii a v redakčnom okruhu časopisu. Stanovisko ministerstva kultúry v tomto bode teda nijako nevysvetľuje, ako sa zamedzuje týmto typom konfliktu záujmov, v ktorom sa ocitla väčšina členov komisií, o ktorých som hovoril. Navyše, opustenie miestnosti a zákaz hlasovania ešte nezamedzujú konfliktu záujmov. Konflikt záujmov sa neprejavuje len zvýhodňovaním projektu, na ktorom je člen komisie zainteresovaný, ale spočíva aj v možnosti svojím rozhodnutím poškodiť konkurenčné projekty. Okrem toho o projektoch v takom prípade rozhoduje komisia s odlišným počtom členov, čím sa zakladajú nerovné podmienky pri posudzovaní žiadostí.

4. Som rád, že Pavol Rankov sa vzdal členstva v dotačnej komisii, a verím, že jeho príklad budú nasledovať aj ostatní členovia komisií, o ktorých som písal. Vrátane Jána Litváka, ktorého konflikt záujmov sa neskončil, keďže o dotáciu sa naďalej uchádza jeho kniha List v perzštine (F. R. & G., spol. s r. o.).

Reakciu na stanovisko Ministerstva kultúry SR môžete podporiť aj tu: http://vybrali.sme.sk/c/Reakcia-na-stanovisko-Ministerstva-kultury-SR-o-konflikte-zaujmov-clenov-dotacnych-komisii/

Share 'Reakcia na stanovisko Ministerstva kultúry SR' on Bookmarky.cz Share 'Reakcia na stanovisko Ministerstva kultúry SR' on Facebook Share 'Reakcia na stanovisko Ministerstva kultúry SR' on Linkuj.cz Share 'Reakcia na stanovisko Ministerstva kultúry SR' on Twitter Share 'Reakcia na stanovisko Ministerstva kultúry SR' on vybrali SME Share 'Reakcia na stanovisko Ministerstva kultúry SR' on Email

Komentáre »

  1. Jakub píše:

    Zase je niekto za dverami :)

Pridať komentár

XHTML | Povolené značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
2010 – 2023 kloaka | ISSN 1338-158X (online) | ISSN 1338-5054 (tlač)
kloaka [na] membrana [bodka] sk
web beží na WordPresse, s témou odvodenou od Barecity