Taxonómia metafor ako corpus delicti

24. novembra 2011, 12:20 | Michal Rehúš

Ad Ján Zambor: O básnickej metafore, o jej druhoch. In Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu. Bratislava : VEDA, 2010.

Literárna vedkyňa A. Valcerová vo svojom texte Hĺbkový ponor do tajomstiev obrazov poézie (Romboid 8/2011) pregnantne vystihla prínos štúdie J. Zambora O básnickej metafore, o jej druhoch obsiahnutej v jeho knihe Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu (VEDA 2010): „Usústavnenie a spresnenie tropologických pojmov v takejto dôslednej podobe sme v slovenskej literárnej vede nemali“ (s. 47). Alebo ešte lepšie: „(…) Zamborova práca je významným prínosom k teórii metafory nielen na Slovensku“ (s. 55). Vskutku, Zamborovo členenie metafor je excelentným literárnovedným počinom, ktorého platnosť a význam presahuje naše hranice. Pozrime sa na tento unikátny príspevok J. Zambora bližšie. Čítať ďalej „Taxonómia metafor ako corpus delicti“…

Share 'Taxonómia metafor ako corpus delicti' on Bookmarky.cz Share 'Taxonómia metafor ako corpus delicti' on Facebook Share 'Taxonómia metafor ako corpus delicti' on Linkuj.cz Share 'Taxonómia metafor ako corpus delicti' on Twitter Share 'Taxonómia metafor ako corpus delicti' on vybrali SME Share 'Taxonómia metafor ako corpus delicti' on Email

Michal Rehúš – Program dekomunikácie

19. novembra 2011, 12:15 | Michal Rehúš

Michal Rehúš: Program dekomunikácie. Vlna / Drewo a srd, Bratislava / Bratislava, 2011.

Program dekomunikácie

Kníhkupectvá: Artforum, Panta Rhei

Internetové kníhkupectvá: Artforum

Objednávky:

e-mailom: vlna [na] vlna [bodka] sk

telefonicky: 02/52453031

Viac informácií na blogu Program dekomunikácie

Share 'Michal Rehúš – Program dekomunikácie' on Bookmarky.cz Share 'Michal Rehúš – Program dekomunikácie' on Facebook Share 'Michal Rehúš – Program dekomunikácie' on Linkuj.cz Share 'Michal Rehúš – Program dekomunikácie' on Twitter Share 'Michal Rehúš – Program dekomunikácie' on vybrali SME Share 'Michal Rehúš – Program dekomunikácie' on Email

Démon harmónie

8. novembra 2011, 23:34 | Jaroslav Šrank

Démon Harmónie: Fotorecenzia Jaroslava Šranka na knihu Kamila Zbruža Energy

Fotorecenzia na knihu Kamila Zbruža Energy

Vyšlo v časopise Romboid č. 8/2011

Share 'Démon harmónie' on Bookmarky.cz Share 'Démon harmónie' on Facebook Share 'Démon harmónie' on Linkuj.cz Share 'Démon harmónie' on Twitter Share 'Démon harmónie' on vybrali SME Share 'Démon harmónie' on Email
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
2010 – 2024 kloaka | ISSN 1338-158X (online) | ISSN 1338-5054 (tlač)
kloaka [na] membrana [bodka] sk
web beží na WordPresse, s témou odvodenou od Barecity