Peter Macsovszky – Pohodlná mníška

Anotácie
26. októbra 2012, 8:17 | redakcia

Peter Macsovszky: Pohodlná mníška. Ars Poetica, Bratislava, 2012.

Peter Macsovszky - Pohodlná mníška

Básnická zbierka Pohodlná mníška je zameraná na komorne ladené texty, tematicky orientované na situácie všedného života. Jazyk je náznakovitý, vybudovaný na torzovitej syntaxi, resp. na nezvyčajných slovosledoch a inovatívnom využívaní interpunkcie. Autor takto nepriamym spôsobom načrtáva témy, ktoré ho znepokojujú: ľudské správanie, partnerské napätia, smrť, plynutie času, úbytok, chlad a nezaujatosť rutinného konania. V názve rukopisu je naznačené isté protirečenie: rozpor medzi pohodlím a askézou. Väčšina básní, vrátane tých, ktoré opäť pracujú s jazykom matematiky, vykazuje istú askézu – asketickú prácu s variovaním slovosledov. V prípade Macsovszkého písania predstavuje táto zbierka ďalší krok v ústrety čitateľovi, krok k väčšej zrozumiteľnosti a pertraktovaniu univerzálnych tém na ploche každodenného, civilného detailu, pričom tu a tam sa vynára i atribút spirituálnej reflexie.

V predaji v Artfore.

Share 'Peter Macsovszky – Pohodlná mníška' on Bookmarky.cz Share 'Peter Macsovszky – Pohodlná mníška' on Facebook Share 'Peter Macsovszky – Pohodlná mníška' on Linkuj.cz Share 'Peter Macsovszky – Pohodlná mníška' on Twitter Share 'Peter Macsovszky – Pohodlná mníška' on vybrali SME Share 'Peter Macsovszky – Pohodlná mníška' on Email

2 komentáre »

  1. […] Michal a kol. Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby. Literis 2012. Dostupné na: http://kloaka.membrana.sk/2012/10/peter-macsovszky-pohodlna-mniska/.21 Rehúš, Michal: Únavaz konceptualizmu? Radikálne prístupy súčasnej poézie. Dostupné […]

Pridať komentár

XHTML | Povolené značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
2010 – 2024 kloaka | ISSN 1338-158X (online) | ISSN 1338-5054 (tlač)
kloaka [na] membrana [bodka] sk
web beží na WordPresse, s témou odvodenou od Barecity