Ad acta

19. septembra 2014, 10:40 | Michal Rehúš

Ani vo svojej druhej reakcii (uverejňujeme ju nižšie) Derek Rebro neprispel k vecnému rozdiskutovaniu otázky, ktorú som formuloval vo svojom východiskovom texte. Nestalo sa tak ani po tom, čo som ju v úsilí o záchranu racionálnej diskusie ešte raz a zjednodušene formuloval. Namiesto toho Rebro opäť rozoberá okruhy, ktoré sú z hľadiska diskusie irelevantné. Najmä mu uniká zásadný fakt, že z hľadiska problému nie je ani tak dôležité a kľúčové, ako budeme subjektívnosť a emocionalitu definovať, ale skôr to, ako tieto koncepty (akokoľvek definované) budeme používať pri kritickej reflexii takej tvorby, ktorá sa od týchto konceptov (akokoľvek definovaných) dištancuje. V konkrétnom prípade predsa išlo o „autoreferenčné, sterilné a odosobnené písanie“, ktoré je podľa Rebra nutné ozvláštniť „hoc aj v podobe subjektívnejšie, emocionálnejšie dotovaných zdrojov“. Práve v tomto vyjadrení Rebro postuluje polaritnú situáciu, ktorú nedokáže zmierniť ani jeho relativizovanie v podobe rozličných definícií subjektívnosti a emocionality. Práve v tomto vyjadrení artikuluje požiadavku, ktorá sa mi javí problematická a absurdná. Čítať ďalej „Ad acta“…

Share 'Ad acta' on Bookmarky.cz Share 'Ad acta' on Facebook Share 'Ad acta' on Linkuj.cz Share 'Ad acta' on Twitter Share 'Ad acta' on vybrali SME Share 'Ad acta' on Email

Ad Ad

18. septembra 2014, 10:02 | Michal Rehúš

Polemický text o niektorých koncepčných požiadavkách časti súčasnej literárnej kritiky som koncipoval s ambíciou vecne pomenovať konkrétne tendencie v súčasnej literárnej kritike. Rovnaký vecný prístup som očakával aj od prípadných oponentov a oponentiek. Preto ma prekvapil tón a spôsob argumentácie jedného z dotknutých kritikov Dereka Rebra, ktorý vo svojej reakcii na môj text mieša úsilie o vyvrátenie niektorých mojich tvrdení s neskrývaným osobným útočením, ktoré v odbornej diskusii nemá miesto. Rebro akoby nedokázal diskusiu a riešenie teoretických problémov vnímať inak ako priestor na ventilovanie osobných krívd a animozít (údajne sa ma dotkla kritika D. Rebra a I. Hostovej) či dokonca ako marketingovú stratégiu (údajne chcem pritiahnuť pozornosť na svoju zbierku, ako aj na zbierku Daniely Olejnikov). Tieto nevecné a iracionálne dohady a ataky (azda len nie sú aplikáciou Rebrovej obľúbenej intuitívnej metódy), žiaľ, diskvalifikujú Rebra z vecnej diskusie a mohli by slúžiť ako exemplárny materiál na štúdium diskusných faulov. Zároveň sú vlastne špecifickým potvrdením a dokladom, že práve pre Rebra je polemika príležitosťou na osobné zúčtovanie. Napriek tomu však vykonám pokus vrátiť celú diskusiu do racionálnej roviny. Čítať ďalej „Ad Ad“…

Share 'Ad Ad' on Bookmarky.cz Share 'Ad Ad' on Facebook Share 'Ad Ad' on Linkuj.cz Share 'Ad Ad' on Twitter Share 'Ad Ad' on vybrali SME Share 'Ad Ad' on Email

Ad Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť

17. septembra 2014, 13:06 | Derek Rebro

Priam pozitivisticky rámcované nepresnosti a zjednodušenia – zasa. Nikto nevolá po návrate – nebodaj celistvého – subjektu, naozaj nie sme v ére, keď subjekt = „ja“, ale napr. (!) a síce po jeho revidovanej a dekonštruovanej, multiplicitnej…, ale aj samotný postštrukturalizmus kriticky reflektujúcej podobe, čo je v konečnom dôsledku v zhode s východiskami dekonštrukcie ako takej. Rovnako je prospešné reflektovať súčasnosť (máme rok 2014) – tá je aj prehodnotením minulosti vrátane jej experimentálnej línie – bez snahy o pochovanie experimentu –, ktorej postupy a myšlienkové, životné… rámce treba tiež aplikovať cez dnešnú prizmu, neignorujúc to, čo prebehlo a prebieha tak v rovine témy, ako aj s ním spätého tvaru; subjektívnosť sa navyše prejavuje aj cez výber apropriovaného v zdanlivo neosobnom písaní… Čítať ďalej „Ad Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť“…

Share 'Ad Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on Bookmarky.cz Share 'Ad Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on Facebook Share 'Ad Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on Linkuj.cz Share 'Ad Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on Twitter Share 'Ad Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on vybrali SME Share 'Ad Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on Email

Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť

16. septembra 2014, 10:47 | Michal Rehúš

Niektorí súčasní „mladší“ literárni kritici a kritičky pri hodnotení básnických zbierok nezriedka čerpajú zo slovníka, ktorý akoby ignoroval lektúru z 90. rokov minulého storočia a zo začiatku 21. storočia, ktorú slovenskej literatúre poskytli autori a autorky tzv. text generation. Títo kritici a kritičky oživujú termíny ako subjekt, emocionalita, nadčasovosť a komunikatívnosť, ktoré v ich kritických textoch nefigurujú len v pozícii „kľúčových slov“ vystihujúcich charakter posudzovaných literárnych diel, ale aj vo forme požiadaviek a nárokov na vznikajúce texty, príp. v podobe nástrojov na negatívne hodnotenie literárnych výkonov vymykajúcich sa týmto nárokom. Reprezentatívnymi predstaviteľmi tohto „tradicionalistického“, resp. „revizionistického“ literárnokritického prúdu sú Derek Rebro a Ivana Hostová, na vyjadrenia ktorých budem reagovať v nasledujúcom texte. Čítať ďalej „Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť“…

Share 'Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on Bookmarky.cz Share 'Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on Facebook Share 'Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on Linkuj.cz Share 'Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on Twitter Share 'Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on vybrali SME Share 'Subjekt, emocionalita, nadčasovosť, komunikatívnosť' on Email
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
2010 – 2024 kloaka | ISSN 1338-158X (online) | ISSN 1338-5054 (tlač)
kloaka [na] membrana [bodka] sk
web beží na WordPresse, s témou odvodenou od Barecity