Bogumiła Suwara, Zuzana Husárová (eds.): V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre

25. septembra 2012, 11:37 | redakcia

Bogumiła Suwara, Zuzana Husárová (eds.): V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre

Kolektívna monografia prináša nové poznatky a zároveň kladie otázky o problematike zmien v umeleckej komunikácii v kontexte kultúry post-digitálnej doby. Prezentuje piliere výskumu elektronickej literatúry, ktoré okrem iného stoja na digitálnej podstate textu, na multisenzorickom čítaní, hravosti a hypermedialite, experimente a internetovej komunikácii. Cieľom je zároveň zmapovať recepciu digitálnej literatúry v kultúrnom prostredí strednej Európy. Na publikácii participovali bádatelia zo Slovenska, Čiech, Poľska, Slovinska a Chorvátska. Monografia je tlačenou textovou sieťou rôznych prístupov, teórií a hľadísk, ktoré vzájomne komunikujú, reagujú a spoločne dospievajú k osvetleniu štruktúry, ktorú literatúra v novo-mediálnom prostredí zosobňuje.

Info & download: http://monoskop.org/log/?p=5759

Prezentácia monografie sa uskutoční 26.-27.9.2012 v Ústave svetovej literatúry. Súčasťou bude okrúhly stôl Quo vadis elektronická kultúra? a seminár Chytanie do siete alebo o obraze a rozprávaní: http://usvl.sav.sk/?lng=sk&doc=activ&id=60

Share 'Bogumiła Suwara, Zuzana Husárová (eds.): V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre' on Bookmarky.cz Share 'Bogumiła Suwara, Zuzana Husárová (eds.): V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre' on Facebook Share 'Bogumiła Suwara, Zuzana Husárová (eds.): V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre' on Linkuj.cz Share 'Bogumiła Suwara, Zuzana Husárová (eds.): V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre' on Twitter Share 'Bogumiła Suwara, Zuzana Husárová (eds.): V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre' on vybrali SME Share 'Bogumiła Suwara, Zuzana Husárová (eds.): V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre' on Email

Nóra Ružičková – práce & intimita

24. septembra 2012, 16:32 | redakcia

Nóra Ružičková - práce & intimitaNóra Ružičková: práce & intimita. Aspekt, Bratislava, 2012.

Nová – konceptuálne ladená zbierka výtvarnej spolupracovníčky Kloaky Nóry Ružičkovej. Viac informácií na: http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/prace-intimita-1

Share 'Nóra Ružičková – práce & intimita' on Bookmarky.cz Share 'Nóra Ružičková – práce & intimita' on Facebook Share 'Nóra Ružičková – práce & intimita' on Linkuj.cz Share 'Nóra Ružičková – práce & intimita' on Twitter Share 'Nóra Ružičková – práce & intimita' on vybrali SME Share 'Nóra Ružičková – práce & intimita' on Email
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
2010 – 2024 kloaka | ISSN 1338-158X (online) | ISSN 1338-5054 (tlač)
kloaka [na] membrana [bodka] sk
web beží na WordPresse, s témou odvodenou od Barecity