O nás

9. apríla 2010 | Michal Rehúš, Jakub Repický

1. Ako čo?

 1. Ako potvrdenie klišé, že súčasné umenie musí byť experimentálne, alebo ako výraz presvedčenia, že spoločný priestor môže akcelerovať experimentálne a nekonvenčné umelecké výkony?
 2. Ako skupinová platforma alebo ako voľné zoskupenie kreatívnych individualít?
 3. Ako zakomplexovaná odpoveď na nedostatok publikačných príležitostí alebo ako sebavedomá odpoveď na konzervatívnosť, uzavretosť a pochybnú úroveň tlačených periodík?
 4. Ako antológia experimentálnej tvorby zozberanej na internete alebo ako výsledok náročných umeleckých interakcií?

2. O čo?

 1. O úsilie lacno šokovať alebo o hľadanie nových tvorivých procesov?
 2. O hovenie si v nepochopiteľnosti alebo o zapojenie prirodzenej zložitosti materiálu a prostredia?
 3. O samoúčelnú originalitu alebo o úsilie rozšíriť horizonty umenia a vnímania reality?
 4. O krátkozraké odmietnutie tradície alebo o prekonávanie únavných umeleckých stereotypov?

3. Na základe čoho?

 1. Na základe spoločného estetického programu alebo na základe samej fakticity experimentovania?
 2. Na základe subjektívneho vkusu redakcie alebo na základe objektívnych kritérií?
 3. Na základe osobných sympatií a lások alebo na základe straníckej príslušnosti?
 4. Na základe pozvania alebo na základe prihlášky?

4. O koho?

 1. O originálnych autorov a autorky alebo o vypočítavých epigónov a epigónky?
 2. O radikálnych revolucionárov a revolucionárky alebo o beznádejných stroskotancov a stroskotankyne?
 3. O nekompromisných kritikov a kritičky alebo o dezorientovaných diletantov a diletantky?
 4. O nič netušiace obete alebo o zlomyseľných sprisahancov a sprisahankyne?

Michal Rehúš, Jakub Repický

Komentáre »

 1. p. píše:

  vďaka linku v spore so Šikulovou som sa o vás dozvedel ; na prvé pozretie sa mi Vaša stránka celkom pozdáva, takže very fajn. p.

Pridať komentár

XHTML | Povolené značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
2010 – 2024 kloaka | ISSN 1338-158X (online) | ISSN 1338-5054 (tlač)
kloaka [na] membrana [bodka] sk
web beží na WordPresse, s témou odvodenou od Barecity