Na druhom programe sna

Články
7. októbra 2012, 16:38 | Andrijan Turan

/alebo prečo vydať Energy K. Zbruža ako knihu/

Kamil Zbruž je v slovenskej literatúre prítomný už nejaký ten čas, hoci jeho posledná tvorba by sa dala nazvať viac ako experimentálnou. Vo svojej prvej knihe Spitý imidž ešte pracoval s najrôznejšími deformáciami textu, dnes sa už skôr o text zaujíma ako o prostriedok vyjadrenia istého názoru na samotný proces tvorby, ktorý je hľadaním, nachádzaním a strácaním, či zacyklovaním vety, slova, pomlčky, či grafického znaku. Projekt Kamila Zbruža Energy ponúka jednu vetu, preloženú do rôznych svetových jazykov, keď každý z prekladateľov zanecháva v knihe svoj odtlačok, rukopis, prínos, náladu zachovanú v štruktúre a forme písmena a samotný autor je potom už len zostavovateľom a samozrejme tvorcom myšlienky. Ak sa vám to zdá na knihu málo, mali by ste vedieť, že práve Kamil Zbruž sa už pred rokmi celkom rozlúčil s akýmkoľvek grafickým záznamom myšlienky a na prázdnych nečíslovaných stranách ponúkol svoje Ticho. Aj Energy je istým spôsobom performancom, keď je len na autorovi a potom následne na čitateľovi, odkiaľ začne príbeh jednej vety sledovať a či začne porovnávať kvalitu, silu, či ak chcete energiu jednotlivého grafického vyobrazenia. Čierna a biela je tu dominantná a zvolená zrejme zámerne, všetko ostatné by vyrušovalo a kazilo dojem z príbehu vety, ktorá prechádza vlastne časom a naším nepochopením, či pochopením. Veď čo pre nás znamenajú písmená v jazyku, ktorému nerozumieme? Len spleť grafických symbolov, abstraktnú vysoko štylizovanú kresbu, ktorú nevieme dešifrovať, čo nás môže aj hnevať, pretože obsah vety zostáva pre nás skrytý a hlboko utajený a my nijako nevieme posúdiť, či náhodou neprichádzame o veľké posolstvo, ktoré nám napovedá čosi o našom živote. Energy Kamila Zbruža je graffiti sna, či nevylúštiteľného nápisu, ktorý píše ruka človeka, ktorý sa venuje automatickému písaniu. Autor je tu len poddajným nástrojom a drží pero, cez ktoré prechádza sila Ducha. V dielku Energy sa výtvarno snúbi s textom spôsobom, ktorý sa môže javiť až detský, ale rovnako tak rafinovane vyumelkovaný, len autor totiž vie a my to len tušíme, koľká verzia budúcej knihy bola tou poslednou a koľko verzií zostalo naším očiam utajených. Autor sa takto dostáva do pozície človeka, čo si vystačí s jedinou vetou, či pokojne aj slovom, v ktorom je zachytená podstata, či ak chcete posolstvo, alebo zvuková vibrácia istej kvality. Tá, ako vieme, môže byť nositeľom dobrej, ale aj zlej energie a ako tomu je v skutočnosti, to vie zasa len autor, pre ktorého môže byť tvorba podobnej knihy veľkým variabilným dobrodružstvom, pretože je len na ňom, ktorú verziu príbehu vety nám ukáže a ponúkne ako tú podstatnú a pre nás jedinú možnú. Kamilova Energy je čistým a oslobodeným experimentom, pretože neponúka žiadne vysvetlenie, pokračovanie, poznámkový aparát, nemá začiatok a ani koniec a nemá ani ambíciu nejako prvoplánovo šokovať. Stáva sa tak vlastne graficko – textovým zobrazením priestorového premýšľania, ktoré je skryté kdesi v texte, prelínaní čiernej a bielej farby a variabilnosti daného textu, ktorá je prakticky nekonečná. Energy je vlastne čistým prekreslením spomienky na text, ktorý Kamilovi uniká a ku ktorému sa prostredníctvom práce iných potrebuje a možno aj chce vrátiť. Prvú vetu už našiel, teraz môže začať hľadať príbeh. Možno ani nebude musieť byť čiernobiely. Hoci ako vieme, iné farby ani na svete neexistujú.

Share 'Na druhom programe sna' on Bookmarky.cz Share 'Na druhom programe sna' on Facebook Share 'Na druhom programe sna' on Linkuj.cz Share 'Na druhom programe sna' on Twitter Share 'Na druhom programe sna' on vybrali SME Share 'Na druhom programe sna' on Email

Pridať komentár

XHTML | Povolené značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
2010 – 2023 kloaka | ISSN 1338-158X (online) | ISSN 1338-5054 (tlač)
kloaka [na] membrana [bodka] sk
web beží na WordPresse, s témou odvodenou od Barecity