Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte

Články
6. marca 2013, 0:37 | Michal Rehúš

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky každý rok prostredníctvom svojho dotačného systému podporuje rozmanité aktivity v oblasti kultúry. Jednotlivé žiadosti o dotáciu vyhodnocuje komisia, ktorej členov vymenúva minister na návrh vedúceho zamestnanca gestora. Nedávno ministerstvo kultúry zverejnilo zloženie komisií v jednotlivých podprogramoch dotačného programu 4 Umenie na rok 2013. Porovnanie zloženia komisií programu Umenie a zoznamu žiadostí o dotácie dokazuje, že viacerí členovia komisií sú v jednoznačnom konflikte záujmov. Tu je niekoľko príkladov z podprogramu 4.5 Literatúra a knižná kultúra.

Členmi komisie pre oblasť 4.5.2 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry sú aj spisovatelia Ján Litvák a Pavol Rankov. Diela oboch autorov pritom figurujú v zozname žiadostí o dotáciu v oblasti, o ktorej budú rozhodovať ako členovia komisie. O dotáciu sa uchádzajú knihy Jána Litváka List v perzštine (F. R. & G., spol. s r.o.) a Marhuľový prútik (L medium, s. r. o.) a kniha Pavla Rankova Na druhej strane (ARTFORUM, spol. s r.o.).

Členstvo Jána Litváka v komisii je s veľkou pravdepodobnosťou aj v rozpore so zákonom. Podľa Zákona  č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Za zaujatého vo vzťahu k žiadateľovi sa považuje člen komisie, ktorý sám alebo jemu blízka osoba je: a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, b) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, c) zamestnancom žiadateľa, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom. Blízkou osobou podľa Občianskeho zákonníka (§ 116) je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Spoločníčkou a konateľkou vydavateľstva L medium, s. r. o., ktoré sa v oblasti 4.5.2 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry uchádza o dotáciu na dve knihy, je Litvákova manželka Erika Litváková. Ján Litvák je teda v zmysle zákona vo vzťahu k vydavateľstvu L medium, s. r. o., zaujatý.

Špeciálny prípad je aj Pavol Rankov, ktorý je členom komisie už od roku 2009. V minulom roku komisia, ktorej bol členom, udelila jeho knihe Poviedky (Koloman Kertész Bagala) 3500 eur, v roku 2011 románu Matky (Edition Ryba, s. r. o.) 3400 eur. Ak vychádzame z minulých rokov, otázkou nie je, či Pavol Rankov dostane (alebo lepšie – si „spoluudelí“) dotáciu, ale skôr v akej výške.

Členmi komisie pre oblasť 4.5.6 Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry sú aj Erik Ondrejička, Dana Podracká, Gabriela Rothmayerová a Ján Zambor. Erik Ondrejička je členom Slovenského centra PEN klubu (SC PEN) a Klubu nezávislých spisovateľov, Gabriela Rothmayerová je členkou SC PEN a Spolku slovenských spisovateľov, Dana Podracká a Ján Zambor sú členmi Klubu nezávislých spisovateľov. Slovenské centrum PEN klubu sa v oblasti 4.5.6 uchádza o dotáciu na 9 rozmanitých podujatí, Spolok slovenských spisovateľov na 14 podujatí a v zozname žiadostí o dotáciu v tejto oblasti figuruje aj žiadosť o podporu účasti členov AOSS – Klub nezávislých spisovateľov na literárnych podujatiach Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Všetci štyria sú členmi tejto komisie už od roku 2011. V minulom roku SC PEN dostalo dotáciu na 5 podujatí v celkovej výške 3800 eur, v roku 2011 rovnako na 5 podujatí vo výške 3900 eur. Spolok slovenských spisovateľov dostal v minulom roku dotáciu na 16 podujatí v celkovej výške 12 500 eur, v roku 2011 na 15 podujatí vo výške 10 800 eur. V minulom roku komisia udelila dotáciu na komentované autorské čítanie členov Klubu nezávislých spisovateľov vo výške 1400 eur a na účasť členov Klubu nezávislých spisovateľov na konferencii o slovenskej literatúre v Madride vo výške 3000 eur, pričom v roku 2011 komisia udelila dotáciu na rovnaké podujatia v rovnakej výške.

Členkou komisie pre oblasť 4.5.5 Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov je zase Lucia Gavulová, ktorá je zároveň členkou redakčného okruhu časopisu Vlna, uchádzajúceho sa o dotáciu v tejto oblasti. Gavulová bola členkou tejto komisie aj v predchádzajúcich dvoch rokoch, keď bola zároveň redaktorkou Vlny. V minulom roku dostala Vlna dotáciu vo výške 35 000 eur, v roku 2011 to bolo 33 000 eur.

Podľa zákona je (azda okrem prípadu Jána Litváka) všetko v poriadku. Znenie zákona, podľa ktorého členmi komisie nesmú byť štatutári, spoločníci alebo zamestnanci žiadateľa, ale nie je zakázané obsadzovať tieto posty autormi alebo autorkami diel alebo členmi spolkov požadujúcich dotáciu v danom podprograme, je absurdné. Je evidentné, že táto medzera v zákone sa značne zneužíva, preto je nutné uskutočniť legislatívne zmeny, ktoré uvedeným typom konfliktu záujmov zamedzia. Na Slovensku nepochybne jestvuje dostatok potenciálnych členov komisií, ktorí nie sú v takom priamočiarom a exemplárnom konflikte záujmov.

Na základe uvedených skutočností vyzývam ministra kultúry, aby odvolal Jána Litváka z komisie pre oblasť 4.5.2 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry z dôvodu zaujatosti. Zároveň vyzývam Pavla Rankova, Erika Ondrejičku, Danu Podrackú, Gabrielu Rothmayerovú, Jána Zambora a Luciu Gavulovú, aby sa vzdali členstva v príslušných komisiách pre konflikt záujmov. Vyzývam gestora podprogramu 4.5 Literatúra a knižná kultúra, ktorým je Sekcia umenia a štátneho jazyka (generálna riaditeľka Janka Motyčková), aby v budúcnosti nenavrhoval do komisie ľudí s evidentnými konfliktmi záujmov a aby sa vyvodila osobná zodpovednosť za porušenie etických pravidiel a v prípade nominácie Jána Litváka pravdepodobne za porušenie zákona pri navrhovaní členov komisií. Apelujem na všetkých potenciálnych členov komisií, ktorí v budúcnosti dostanú ponuku stať sa členmi niektorej komisie, aby zvážili, či nie sú v konflikte záujmov, a ak sú, aby ponuku jednoznačne odmietli.

Dodatok 7. 3. 2013:

Prečo je pobyt člena komisie v konflikte záujmov za dverami nepostačujúci proti eliminácii konfliktu záujmov?

1. Konflikt záujmov sa neprejavuje len zvýhodňovaním projektu, na ktorom je člen komisie zainteresovaný, ale spočíva aj v možnosti svojím rozhodnutím poškodiť konkurenčné projekty.
2. O projektoch v takom prípade rozhoduje komisia s odlišným počtom členov, čím sa zakladajú nerovné podmienky pri posudzovaní žiadostí.
3. Rokovací poriadok komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky takúto možnosť nepozná.

Text vyjde v Kloake 1/2013

Článok môžete podporiť aj tu: http://vybrali.sme.sk/c/Clenovia-dotacnych-komisii-ministerstva-kultury-odstupte/.

Share 'Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte' on Bookmarky.cz Share 'Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte' on Facebook Share 'Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte' on Linkuj.cz Share 'Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte' on Twitter Share 'Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte' on vybrali SME Share 'Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte' on Email

10 komentárov »

 1. Erika Litváková píše:

  Ako konateľka spoločnosti L medium, s. r. o. , ktorá žiada MK SR o dotáciu, by som na margo vyššie uvedených skutočností pre všetkých nezorientovaných čitateľov rada uviedla, že žiadosti o dotácie sa posielajú v značnom predstihu, do 4. januára príslušného kalendárneho roka. Členovia komisií boli ministerstvom menovaní len minulý týždeň. Aj keď by som rada bola, ale jasnozrivá nie som a menovanie Jána Litváka za člena komisie som nemohla predpokladať a rovnako ani on. Môj manžel, spisovateľ Ján Litvák a autor predmetného rukopisu Marhuľový prútik, za 25 rokov svojho autorského písania, doposiaľ nikdy do žiadnej dotačnej komisie menovaný nebol.

  Po oznámení členov komisie, ostávajú v podobných prípadoch na zváženie pre dotknuté osoby dve možnosti. Buď menovanie za člena komisie autor (v tomto prípade Ján Litvák) neprijme alebo vydavateľ (L medium, s .r o. ) stiahne titul spomedzi žiadostí o dotáciu. Predpokladám, že na prijatie členstva v komisii sú nejaké časové lehoty. Autor článku sa tak o stret záujmov obáva predčasne a až dojímavo promptne reaguje a formuluje svoju výzvu.

  Osobne si vážim každého skutočného autora a vydavateľa pôvodnej literatúry v tejto krajine, ktorí aj napriek vážnym existenčným ohrozeniam ešte stále tvoria, píšu a vydávajú knižky. Bez ohľadu na to, či to robia s prispením MK alebo bez.

  • Michal Rehúš píše:

   dobrý deň, ďakujem za reakciu, mám teda tomu rozumieť tak, že Váš manžel bol do komisie menovaný a jeho meno bolo zverejnené bez jeho súhlasu a vedomia?

  • Dominik Želinský píše:

   Takže Ján Litvák sa práce v komisii vzdá, alebo L medium, s.r.o. stiahne titul spomedzi žiadostí o dotáciu?

   • Erika Litváková píše:

    Samozrejme, pán Želinský. V konflikte záujmov som nikdy nestála a ani nemienim. Rovnako ani môj manžel. Podnet k riešeniu vzniknutej situácie vzišiel z našej strany skôr, než vyššie zverejnený článok. Mne do svedomia liezť nikto nemusí, som v tomto smere plne kompetentná a dokážem situáciu posúdiť a vyhodnotiť zdravo, to znamená v záujme morálky a etiky. Tí, čo ma poznajú osobne, vedia. A tí, ktorí si utvárajú názor na základe toho, čo píše autor článku na týchto stránkach, by si mali počkať, či sa neukáže, že ide o predčasné obavy.

  • Juraj Polak píše:

   Vaz Pani Erika Litvakova,

   na rozdiel od Vas mam pocit, ze prave Vy reagujete prehnane a emotivne. Je zarazajuce, ze Minister Kultury moze vymenovat za clena dotacnej komisie niekoho kto sa o tom nedozvie predtym ako je pravoplatne menovany (Vas predpoklad,ze exisutje lehota na „prijatie“ menovania je mylny a pravne neudrzatelny, v takomto pripade by sme sa bavili o tom, ze Vas manzel bol navrhnuty a nie menovany). Ak by skutocne doslo k Vami spominanym opatreniam pred menovanim Vasho manzela (ziadost o dotaciu by bola stiahnuta, manzel by nominaciu! neprijal kvoli konfliktu zaujmov) potom by ste mali akykolvek narok reagovat na clanok Vasim sposobom. Nakolko k tomu ale nedoslo a Vase tvrdenia prichadzaju az po tomto clanku je zrejme, ze nieco v danom systeme naefunguje. Chyba moze byt aj na strane Ministra (neexistuje mechanizmus, ktory by zabezpecil, aby pred! menovanim boli vyriesene pripadne konflikty zaujmov a nie az ex post) ale aj v takom pripade ma dany clanok velky zmysel a vyraznu pridanu hodnotu v oblasti verejneho zaujmu. Ziada sa dodat, ze tato podstatne prevysuje Vasu (ako sa zda) urazenu hrdost prip. az jesitnost. Na zaver mala rada, ak mate niekedy moznost konfrontacie s vyspelym zapadnym svetom (napr. nordicke staty, Kanada, Holandsko atd.) skuste nacrtnut vzniknutu situaciu zahranicnym kolegom, vysvetlite im, ze Vas manzel bol menovany za clena dodatcnek komisise, pricom v case menovanie stale existovala ziadost o dotaciu Vasho vydavatelstva. Skuste potom pozorovat, ci zaznamenate akukolvek sucitnu reakciu, kde by Vas zahranicny kolegovia lutovali, ze niekto si dovolil spochybnit Vase svedomie clankom poukzaujucim na tuto absurdnu situaciu bez toho, aby Vam dal (podla Vas) dostatocny cas na vyriesenie situacie po svojom. V pripade, ak by sme si nahodou nerozumeli Vy alebo Vas manzel ste cas na vyriesenie danej situacie premeskali a preto je podobny clanok uplne legitimny. V pripade, ak ku situacii doslo bez toho, aby ste mohli ovplyvnit je dany system, absurdny, hlupy a zly a treba ho zmenit, pricom (pre zachovanie Vasej reputacie) by ste Vy a Vas manzel mali byt prvy, ktory budu tuto zmenu iniciovat a podporovat a nie plakat nad „emotivnym dezorientovanim“ chudakov citatelov.

 2. mutc píše:

  Kloaka vypustila další výkal …

 3. […] kultúry vydalo stanovisko k článku Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte. Predbežne moja reakcia na informácie uvedené v […]

 4. azalka píše:

  V tejto súvislosti si dovoľujem upozorniť aj na členstvo Svätopluka Mikytu v komisii 4.3. a na dva projekty, ktoré podáva Štokovec, priestor pre kultúru. Sú v štatistikách pre verejnosť v príslušnom podprograme 4.3 pod číslom 239 a 240, pritom zvlášť zaujímavý je ten s názvom:
  MIKYTA Svätopluk Na hranici kresby (pracovný názov)
  výstava a monografia.

  A kto je za Štokovcom? Predsa Svätopluk Mikyta. http://www.banskastanica.sk/category/kontakt/

  Osobne ho považujem za dobrého výtvarníka a organizátora, ale v tomto prípade bude v komisii posudzovať Svätopluk Mikyta žiadosť obč. združenia, ktorého dušou je Svätopluk Mikyta, na výstavu a monografiu Svätopluka Mikytu.

  A to je už dosť silná káva. Ale asi nie jediná svojho druhu.

Pridať komentár

XHTML | Povolené značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
2010 – 2023 kloaka | ISSN 1338-158X (online) | ISSN 1338-5054 (tlač)
kloaka [na] membrana [bodka] sk
web beží na WordPresse, s témou odvodenou od Barecity